Spotty
Beveilig je
Aanmelden

Waar vind ik het serienummer?

Veel voorwerpen zijn voorzien van een serienummer. Het kost soms wel wat moeite om het terug te vinden of te onderscheiden van andere gegevens op het voorwerp. Hierbij enkele voorbeelden en tips.

Op de meeste elektronische toestellen, zoals een laptop, vindt u een identificatieplaatje terug. Hierop staat in de meeste gevallen het serienummer. Let wel op om het serienummer niet te verwarren met het typenummer, of andere gegevens. Het serienummer word vaak voorafgegaan door de letters SN, S/N, Serial of vergelijkbare aanduidingen.Op telefoons, tablets of andere toestellen bevindt het serienummer zich vaak aan de binnenzijde. Dit kan bijvoorbeeld in het batterijcompartiment zijn, zoals op deze foto, maar ook achter een ander klepje.


Op bovenstaande foto ziet u (in het groen) tevens het IMEI nummer aangeduid. Dit nummer is uniek voor elke mobiele telefoon en kan gebruikt worden om het toestel te laten blokkeren wanneer u het kwijt bent en de vinder het niet terugbezorgt.

Op zaken zoals duurdere uurwerken en fietsen kan het serienummer door de fabrikant gegraveerd zijn. In het geval van fietsen is het meestal onder in de trapas gestanst.

Ook op kunstvoorwerpen zoals lithografieën, vindt u vaak een serienummer/oplage vermelding terug.Nota: u registreert best ook  het serienummer van uw toestellen op Spotty. Zo blijven ze opspoorbaar als gestolen, zelfs indien de dief de Spotty sticker zou verwijderen. Bij inbeslagname kan de politie u ook gemakkelijker terugvinden.